Verksamhet

Året 1917 föddes tanken på ett stadsmuseum i Kaskö. Redan då fanns en stor mängd donerade museiföremål som bevarades i stadens förråd. Tanken om ett stadsmuseum fick dock inget gehör.
Frivilliga eldsjälar grundade 1974 Kaskö hembygds-och museiförening för att förvalta, bevara och vårda de befintliga samlingarna, som med tiden markant ökat. Föreningens verksamhet pågick ett 10-tal år i oändamålsenliga utrymmen.
Med ett stort intresse för museiverksamheten kunde föreningens frivilliga eldsjälar och mycket aktiva medlemmar 1982 placera samlingar och föremål i den restaurerade fastigheten på Rådhusgatan 48 och öppna dörrarna för allmänheten.
Det frivilliga arbetet med ovärderliga insatser fortsätter oavbrutet och idag har föreningen ca 120 understödande medlemmar av vilka ett 30-tal mycket aktiva. De aktiva samlas kontinuerligt under hela verksamhetsåret till olika aktiviteter, arbeten och trevlig samvaro.
Vi förvaltar, vårdar, restaurerar och underhåller fastigheten och museets omfattande samlingar. Vi tar emot donationer, katalogiserar och dokumenterar. Vi ordnar årligen en temporär utställning med anknytning till Kaskös lokalhistoria. Vi står till tjänst med guidning för besökare. Vi samlar in medel till verksamheten och fastighetsunderhållet med olika evenemang.
Vi försöker ständigt värva nya medlemmar till föreningen. Som i de flesta museiföreningar är medelåldern för de aktiva medlemmarna hög. Det är oerhört viktigt att få yngre med för att säkra verksamheten framöver.
Vill Du bli understödande eller aktiv medlem i vår förening är det mycket enkelt. Kontakta ordförande eller sekreteraren. Se kontaktuppgifter på hemsidan.